Overlijden Hans Vervaecke 3 Januari 2021

Overlijden Hans Vervaecke 3 Januari 2021

Het bestuur,
de liefhebbers
en de medewerkers van de duivenmaatschappij “Gans Alleen” van Torhout
bieden de familie en de vrienden van


HANS VERVAECKE

hun oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Hans onderscheidde zich als bestuurslid van “Gans Alleen” door zijn inzet en toewijding.

condoleren kan via deze link: Dood ben ik pas als jij me bent vergeten